SAL7376, Act: V°27.4 (57 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°27.4  
Act
Date: 1482-07-09

Transcription

2019-04-10 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) es vorweerde soe v(er)re men naemaels bevo(n)de datter meer lasten gedragen moesten zijn vand(en) voirs(creven) rinten/
naevolgen(de) den testame(n)te dan de viii mudden rox twee/
arnhems gulden(en) een halster core(n)s erflijck en(de) vier hondert/
croonen eens dat die lasten de selve meester jan dragen/
sal nae advena(n)t va(n) zijne(n) rinten eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt