SAL7376, Act: V°285.3 (555 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°285.3  
Act
Date: 1483-03-15

Transcription

2022-11-07 by  Marie-Bernadette Desmedt
Tusschen ja(n)ne loenkens vleeschouwe(r) sone wilen mathijs/
ter eender zijden en(de) [vacat] ter ande(re) aengaen(de) den/
lxxvi r(inssche) g(ulden) te lx pl(a)c(ken) die de selve loenkens bekinde den voirs(creven)/
[vacat] sculdich te zijne mair en const niet al betalen/
beghe(re)nde d(air)af redelike termijne(n) Es bijden raide vand(er) stadt/
nae dats hen p(ar)tien in wederzijden mynliken gekeert/
hadden inden selve(n) raide geappointeert en(de) p(ar)tien uutgesproken/
dat de selve jan loenkens den voirs(creven) [vacat] gereet/
gheven soude xxvi der selver rinsschegulden(en) en(de) dander vijftich/
soude hij hem half betalen te bamisse naestcomen(de) en(de) dander/
helicht te sinxen(en) d(air)nae volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende dat de selve/
jan loenkens hem voir de selve vijftich rinssche gulden(en)/
aldus te betalen(e) voir scepen(en) va(n) loeven(e) verloven soude/
en(de) te borge stellen zijne(n) sone et quil(ibet) insolid(is) in (con)s(ili)[o] opidi/
p(rese)ntibus ambob[(us)] burg(imagistr)[is] m(ar)cii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt