SAL7376, Act: V°288.4-R°289.1 (561 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°288.4-R°289.1  
Act
Date: 1483-03-18

Transcription

2022-11-14 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan berthijns sone wilen adriaens katlijne en(de) anne/
berthijns gesuste(re)n ten bijzijne met wille weten(e) en(de) co(n)sente/
claes berthijns smet maechs der voirs(creven) kinde(re)n van svaders/
zijden en(de) symoens lauwereys maechs der voirs(creven) kinde(re)n vander/
moeder zijden in affirman(s) in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt/
dat jan bollarts die mo(m)boir vand(en) selve(n) kinde(re)n geweest/
heeft en(de) tregime(n)t van hue(re)n goeden gehadt heeft hen volcomen
//
rekeni(n)ge bewijssenisse en(de) genoech gedaen heeft van allen/
regime(n)te bewinde en(de) hanteri(n)gen heffen oft leggen dat/
hij tot desen daghe toe vanden goeden der selver kinde(re)n gehadt/
heeft promitt(ens) de cetero nullaten(us) alloqui p(er)se aliu(m) vel/
alios aliquo iu(r)e sp(irit)uali vel seculari quovismodo infutur(um)/
sed war(andizare) geloven(de) voirt de selve kinde(re) met consente/
als vo(r)e en(de) met hen de voirs(creven) claes hier inne te v(er)va(n)gen(e)/
en(de) op hen te nemen(e) adriane berthijns brueder der voirs(creven) kinde(re)n/
buten lants zijnde en(de) lijsbetten berthijns suster der selver/
kinde(re)n onder hue(r) dage zijnde dat soe wa(n)neer de selve/
adriaen by(n)nen lants en(de) lijsbeth te hue(re)n daghen comen/
sullen zijn dat zij gelijke quijtsceldinge doen sullen en(de) dat/
zij aen den selve(n) adriane en(de) lijsbetten voe(r) den selven ja(n)ne/
bollart innestaen sal va(n) alsulken overleveri(n)gen va(n) pe(n)ni(n)gen/
alse de selve jan alsnu den selven kinde(re)n doen sal cor(am) tybe tants/
m(ar)cii xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt