SAL7376, Act: V°29.1 (68 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°29.1  
Act
Date: 1482-07-10

Transcription

2019-04-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) joes henr(icx) daneels sone poirte(r) van des(er) stadt heeft/
dach va(n) thoene genomen tegen lucase ceelen vorste(r) te bakel/
om te doen blijken dat de selve vorste(r) trasteme(n)t va(n) zijne(n)/
goeden niet doen en woude sonder wijn te hebben(e) Ten ande(re)n/
dat hij den brief vander stadt op de eerde wierp in/
onweerdich(eit) en(de) de selve vorste(r) heeft overgegeven den/
selve(n) poirte(r) hem in dien te behulpen(e) met goeden ma(n)nen/
al en wae(re)n die alle niet wettich in co(n)silio julii x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt