SAL7376, Act: V°29.3-R°30.1 (69 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°29.3-R°30.1  
Act
Date: 1482-07-11

Transcription

2019-04-23 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) want arndt bac voirs(creven) van desen goeden gheen genoech doen/
noch wairscap gelooft en heeft mair dat die sele(n) berusten/
totten ynde vanden beslichte vand(en) gedinge dat soude/
moegen gebue(re)n int gheestelijc hof tusschen adriane van/
assche en(de) yweyne va(n) ophem zijne(n) swager in den zijde hee(re)n/
willem(me) van wydoe en(de) den voirs(creven) arnde ter ande(re) om der goeden/
wille die wae(re)n jans wilen va(n) assche die tot hem quamen/
en(de) succedeerden vand(en) doot wilen hee(re)n willems va(n) assche in /
zijnder tijt proefst va(n) loeven(en) Te weten(e) xxxvi rijd(er)[s] erflijc
//
opt goet van wynghe T tvoirs(creven) huys en(de) seke(re) wijngarde(n) te/
loeven(en) gelegen die de voirs(creven) wilen h(er) willem in zijnder tijt v(er)creech/
soe es tusschen den voirs(creven) hee(re)n coenrarde ter eender zijden en(de)/
arnde back ter ande(re) bevorweert en(de) besproken soe v(er)re de voirs(creven)/
adriaen en(de) yweyn de voirs(creven) goede bij strangheyden va(n) rechte behielden/
soe sal de voirs(creven) arnt vand(en) selve(n) wairscape bliven en(de) zijn/
ongehouden restitue(re)nde den voirs(creven) hee(re)n coenrarde de so(m)me van/
c xxv r(insche) g(ulden) die de selve h(er) coenrart te voirlieve den voirs(creven)/
arnde betaelt heeft en(de) oick de pe(n)ni(n)ge die hij tusschen nu en(de)/
dien tijt vand(en) xii r(insche) g(ulden) die arnt d(air)aen behouden heeft afgeq(ui)t/
sal hebben En(de) om dbesorch vand(en) saken en(de) defensien tegen den/
voirs(creven) adriane en(de) yweyne zijne(n) swager sal die geschien bij/
advise des voirs(creven) hee(re)n willems va(n) wydoe en(de) arnts ter eender/
zijden en(de) des voirs(creven) h(er) coenrarts ter ande(re) te geliken coste tusschen/
dese twee p(ar)tien sonder dat deen buyten den ande(re)n dair inne/
niet p(ro)cede(re)n en sal en(de) van des de voirs(creven) h(er) coenrart va(n) rep(ar)acien/
hie(re)ntusschen d(air)aen doen sal d(air)af sal arnt ombelast bliven En(de)/
die questie tegen adriane en(de) yweyne afgedaen oft met rechte/
beslicht zijnde op dat den selve(n) hee(re)n coenrarde zijne(n) coop blijft/
soe sal de selve arnt sculdich zijn simpliciter te stane voir/
tgenoech doen vand(en) voirs(creven) goeden en(de) dwaerscap van dien opden/
co(m)mer voirs(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt