SAL7376, Act: V°32.4-R°33.1 (79 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°32.4-R°33.1  
Act
Date: 1482-07-15

Transcription

2019-05-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen den ghenen doen condt dat op heden comen zijn/
voir ons in p(ro)pe(re)n p(er)sone de rintmeesters van des(er) stadt inden/
name en(de) van wegen der selver stadt en(de) hebben met onsen/
openbaren co(n)sente geco(n)stitueert gesedt volcomen macht/
p(ro)cu(r)acie en(de) auctoriteyt gegeven joh(ann)ese heyms om te manen/
teysschen op te bue(re)n to(n)tfangen en(de) ofts noot zij met rechte te/
vervolgen texeque(re)n dactie en(de) trecht va(n) alsulken beleyde
//
als zij inden name vand(er) selver stadt hebben opde goede/
[vacat] de selve goede gelevert te nemen die te doen/
inve(n)tarie(re)n vo(n)nissen va(n) co(n)tu(m)acien en(de) ande(re) dair inne te vervolghen/
die ter execucien met v(er)coepe der selver te stellen(e) soe dat nae recht/
behoirt alle saken questien en(de) gedingen dair uut spruyten(de) te (con)teste(re)n/
te decline(re)n texcipie(re)n (et)c(etera) quitan(ciam) quita(n)cia(m) dan(di) necnon cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) salvo
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt