SAL7376, Act: V°40.2 (95 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°40.2  
Act
Date: 1482-07-20

Transcription

2019-07-09 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) arnoldus van kets als p(ro)cur(eur) der fermerien vand(en) groote(n)/
beghijnhove te loeven(en) ter eender en(de) joes absoloens sone wilen/
joes ter ande(re) die op heden [dach] tegen malcande(re)n hadden inde banck/
te velthem va(n) seke(re)n vervolgen en(de) dageme(n)ten die arnold(us) op/
joes goede aldair bego(n)nen hadde te doen(e) en(de) die bijden selven/
joese gescudt zijn hebben den selve(n) hue(re)n dach op heden dienen(de)/
verlingt en(de) uutgestelt tot van heden in eender maent naestc(omende)/
om alsdan dien aldair te dyenen gelijc dien op heden gedient/
soude hebben op dat zijs dae(re)nbynnen niet eens en wordden cor(am)/
tybe tans julii xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt