SAL7376, Act: V°48.4 (115 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°48.4  
Act
Date: 1482-07-26

Transcription

2019-08-09 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan metter huynen legwercke(r) heeft gelooft henr(icke) capellaen/
aengaen(de) den xxxviii(½) r(insche) g(ulden) ter goeder rekeni(n)gen die hij he(m) sculdich/
es dat hij hem die by(n)nen xiiii nachten naestcomen(de) loflijc v(er)borge(n)/
sal ter lijfpen(sien) oft alsdan he(m) deen helicht van dier geheelder/
so(m)men uutreycken en(de) betalen ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] en(de) dande(r) helicht te/
bamisse d(aer)nae volgen(de) en(de) inden gevalle oft hij by(n)nen den/
iersten xiiii nachten noch deen noch dande(r) in des voirs(creven) steet en/
dade dat dan al gevallen sal zijn cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] julii xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt