SAL7376, Act: V°50.1-R°51.1 (118 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°50.1-R°51.1  
Act
Date: 1482-07-29

Transcription

2019-08-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) wouter de punde(re) en(de) katlijne maes zijn huysvrouwe/
in p(rese)ncia hebben gehuert en(de) bekint gehuert te hebben(e) tegen/
hee(re)n woute(re)n sweerts prieste(r) co(n)fesseur vand(en) goidshuyse/
vand(en) xi[m] meeghden opde halfstrate een huys en(de) hoff metten/
toebehoirten gelegen inde vetterie te loeven(en) tusschen de goede/
jans ouderogge volders ter eender jacops van helmo(n)t witleder/
makers en(de) jans vullincx ter ande(r) zijden strecken(de) hem acht(er)weert/
den voirs(creven) hof totten hoppencruythove die totten selve(n) goeden plach/
te behoe(re)n en(de) die tvoirs(creven) goidshuys uuyt behoudt Te houden en(de) te hebben/
van s(in)[t] jansmisse bap(tis)[te(n)] lestleden eenen t(er)mijn va(n) sesse ja(r)en lang/
dueren(de) deen nae dande(r) sonder middel v(er)volgen(de) elx jairs/
dae(re)nby(n)nen om en(de) voe(r) alsulken vier capuyne en(de) vier s(chellinge) outs/
chijs en(de) een croone al erflijc chijs als uuten voirs(creven) goeden gaen/
en(de) oic alsulken iiii(½) croonen erflijck als jacop amelrijcx/
dien de geheel goede voirs(creven) voirmaels toebehoirden d(aer)op heeft/
behouden die de voirs(creven) gehuysschen jairlix hue(re)n t(er)mijn dueren(de)/
sculdich selen zijn te betalen(e) telken t(er)mijne als die vallen/
en(de) v(er)schijnen sullen alsoe in tijts dat den hoppe(n)cruythof/
des voirs(creven) goidshuys dair bij gheen schade en lijde It(em) tot/
desen hebben de voirs(creven) gehuysschen gelooft dat zij by(n)nen/
den selven sesse ja(r)en aen jacoppe amelrijcx afleggen selen/
de ii crone(n) erflijc vand(en) voirs(creven) iiii(½) croone(n) sonder cost oft/
last des voirs(creven) goidshuys alsoe dat den hoppe(n)cruythof des/
voirs(creven) goidshuys d(aer)af tot eeuwigen daghen ongelast sal/
bliven en(de) soe wa(n)neer de voirs(creven) wouter de voirs(creven) ii croone(n) af/
geleet sal hebben al wairt oic eer de voirs(creven) sesse ja(r)en uut/
wa(r)en soe sal tvoirs(creven) goidshuys gehouden zijn den voirs(creven) woute(re)n/
te goeden(e) sonder cost oft last des voirs(creven) goidshuys int voirs(creven)/
huys mette(n) hove en(de) den toebehoirten uutgenomen inden/
hoppe(n)cruythof die tvoirs(creven) goidshuys dair uut sal bliven/
behouden(e) Behalven dat tvoirs(creven) huys metten toebehoirten/
onderpant sullen bliven tot eeuwige(n) daghen voir tsurplus/
der voirs(creven) rinten die de voirs(creven) jacop d(aer)op noch sal bliven/
behouden(e) alsoe dat den voirs(creven) hoppe(n)cruyt hof d(aer)af tot/
eewigen daghen sal bliven ombelast en(de) oft de voirs(creven)/
gehuysschen oft hue(re) erfgenamen huers gebreken(de) de/
voirs(creven) twee croonen niet af en queten gelijc voirs(creven) steet
//
dat dan tvoirs(creven) goidshuys ongehouden sal zijn van dan/
voirtaen tot eeuwigen daghen vanden selven woute(re)n te /
goeden(e) int voirs(creven) huys metten toebehoirten en(de) anders/
niet It(em) es voirt vorweerde dat de voirs(creven) gehuysschen/
de voirs(creven) goede den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde selen houden en(de)/
repare(re)n wel en(de) loflijc van wande en(de) dake alsoe dat zij/
die selen moeten laten in alsoe goeden oft bete(re)n state dan/
die nu zijn en(de) niet in arge(re)n en(de) alle dese vorweerden/
cor(am) roelants hoeven julii xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt