SAL7376, Act: V°67.4 (153 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°67.4  
Act
Date: 1482-08-24

Transcription

2020-01-16 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) laureys de kersmake(re) al(ia)s wynter in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt dat hij volcomelijc en(de) al betaelt en(de) te vreden gestelt/
es van alsulken vijftich rinsschegulden(en) alse hem julii xxv a(nn)[o] lxxxi/
voir scepen(en) va(n) loeven(e) gelooft en(de) toegeseecht wa(r)en va(n) henricke/
lymbosch daneele den ke(m)pene(re) den jonghen bertelen va(n) wesenhagen/
en(de) ghera(m)me oliviers en(de) dat uut handen va(n) daneele de ke(m)pene(re)/
vader vand(en) voirs(creven) daneele welke vijftich rinsschegulden(en) tot drien/
t(er)mijne(n) alle zeder overleden stonden te betalen(e) Scelden(de) d(aer)aff volcomel(ijc)/
quijte de voirs(creven) gelovers hue(re) goede en(de) erfgenamen en(de) alle ande(re) des/
quitan(cie) behoeven(de) promitt(ens) null(atenus) alloq(ui) sed war(andizare) cor(am) boxh(oren) tants aug(usti) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt