SAL7376, Act: V°82.1 (174 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°82.1  
Act
Date: 1482-09-25

Transcription

2020-03-24 by  Marie-Bernadette Desmedt
Na dien dat op heden bijden raide vander stadt jan va(n) maelcote/
ter eender es gecomen die aldair ontboden hadde clase trissene(re) ter/
ande(r) zijden om te hebben(e) alsulken pe(n)ni(n)ge loepen(de) xiiii r(insche) g(ulden)/
en(de) vi stuv(er)s en(de) dat vand(en) goeden jans van voshem tot wiens/
goeden voe(r) de schult voirs(creven) de selve jan va(n) maelcote geleyt was/
om d(air)mede voirts te varen metten selven beleyde om totter/
schult voirs(creven) te geraken dwelck hij gedaen hadde En(de) want/
claes voirs(creven) hem stoot hier inne maecte en(de) belet mits/
seke(re)n rasteme(n)ten die hij p(re)tendeerde opde selve goeden gedaen/
te hebben(e) soe hij seyde dwelck hem niet letten en mochte soe hij/
sustineerde soe begheerde hij dat de voirs(creven) claes hem dairinne/
gheen belet doen en soude en(de) metten rechte werde onderwesen/
hem te laten volghen de voirs(creven) pe(n)ni(n)gen gecomen vand(en) goeden/
voirs(creven) dair tegen de voirs(creven) claes sustineerde de co(n)trarie wa(n)t/
zijn schult quam spruyten(de) soe hij seyde vand(en) futseltolle/
d(air)van jan voirs(creven) hem sculdich mocht wesen dairom hij zijn/
recht gevordert hadde met rasteme(n)ten hopen(de) want die/
den hee(re) ae(n)ghinck dat die p(re)cede(re)n soude d(air)van de voirs(creven)/
jan va(n) maelcote sustineerde gelijc boven de co(n)trarie soe/
es nae dien dat p(ar)tien in wederzijde gehoirt zijn geweest/
den selven bijden raide geappointeert en(de) uutgesproken dat/
claes trissene(re) de pe(n)ni(n)ge dair questie af es setten soude opder/
stadt wissel alhier totten rechte om in tijden en(de) wilen dairvan/
gedaen te werden soe behoe(re)n soude in co(n)silio opidi sept(embris) xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt