SAL7376, Act: V°98.3 (203 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°98.3  
Act
Date: 1482-10-10

Transcription

2020-05-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want vranck de coste(re) die met scepen(en) brieven va(n) loeven(e)/
overlang gepasseert heeft en(de) houden(de) es sesse gouden pete(r)s/
jairliker lijfpen(sien) aen en(de) op tdorp en(de) de heerlich(eyt) va(n) meylhem/
met woeni(n)gen huysen hoven wynnen(de) landen beempden eeusselen/
bosschen chijsen rinten erfpachten met allen den rechte en(de) ande(re)n/
zijne(n) toebehoirten hee(re)n baudewijns wilen de he(n)nijn hee(r) va(n) fonteynes/
en(de) va(n) meylhem gelijc hij die te houden(e) en(de) te besitten plach hem/
met brieve(n) van deser stadt gescreve(n) aen den meye(r) va(n) meylhem oft/
zijne(n) stedehoude(r) alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den hee(re)/
va(n) meylhem die de voirs(creven) goede nu houden(de) es oft den meye(r) baud(ewijn)/
henri zijne(n) officier en(de) diene(r) in zijne(n) name dach va(n) rechte alh(ier)/
te co(m)pare(re)n oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen allige(re)n/
oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n Tot welken daghe die/
op heden alse ten v(er)streken(e) dage va(n) rechte diende de voirs(creven) hee(re)/
va(n) meylhem zijn meye(r) oft yema(n)t va(n) zijne(n) wegen geco(m)pareert/
en zijn den voirs(creven) vrancken de coste(re) altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(e) ter manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij claernissen pauwels bierman/
deser stadt bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) vra(n)cken/
vand(en) voirs(creven) goeden soe v(er)re die zijn chijs oft eyge(n)goeden houden/
soude inde macht va(n) zijne(n) scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno octobr(is) x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt