SAL7377, Act: R°10.2 (14 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°10.2  
Act
Date: 1483-06-28

Transcription

 by 
Item raes van grave(n) voir hem ende oick inden name en(de) als/
p(ro)cur(eur) soe hij seyde he(re)n m(er)tens van wildre ridders heeft/
gekint en(de) gelijt zoe wa(n)neer hem de brieve vand(en) xxxiiii/
r(ijns) g(ulden) d(air)aff int voirgaen(de) blat geruert is ov(er)gelev(er)t sulle(n)/
zij(n) ende de pontpe(n)ni(n)gen va(n) zijnd(er) guedinge(n) voirs(creven) v(er)nuecht/
sulle(n) wese(n) dat hij en(de) de selve h(er) m(er)ten mids den voirs(creven)/
guedingen en(de) bekynne allessins v(er)nuecht gecontenteert en(de)/
te vrede(n) gestelt sulle(n) zij(n) va(n) alsulk(er) vo(n)nisse als hen/
tande(re)n tijden bijden raide ons gened(ichs) hee(re)n shertoge(n) in brab(ant)/
aengewijst es en(de) des dien aencleeft in illo cau(sa) et du(mmod)[o]/
f(a)c(tu)m fue(r)it om(n)es int(er)esse h(abe)ntes penit(us) exin(de) quitan(cia) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt