SAL7377, Act: R°11.4-V°11.1 (19 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°11.4-V°11.1  
Act
Date: 1483-06-30

Transcription

2019-03-25 by arlette De Paepe
It(em) aelbrecht van kouthem wonen(de) te roosbeke in p(rese)ncia/
heeft getransporteert ende ov(er)gegeve(n) en(de) mids desen t(ra)nsportert/
en(de) ov(er)gheeft reyne(re)n va(n) wijtvliet qui(n)ten(e) en(de) goessen(e) tybe gebr(ueders)/
alle alsulke vruchte(n) als des(en) oechst come(n) en(de) verschijne(n) sulle(n)/
van alle(n) hue(re)n goeden inde p(ro)chie va(n) roesbeke en(de) d(air)omtrint
//
gelegen om d(air)aen te verhalen ende te r(e)cupere(re)n alle resten/
oude ende nyeuwe ende om voldae(n) te hebbe(n) de cond(icien)/
vand(er) pechtingen des(er) goede(n) aengaen(de) Heeft voirts geloeft/
dat hij de selve vrucht(en) tsijne(n) laste inde schue(r) doe(n) sal en(de)/
hen oft e(n)nigen va(n) hen ov(er)leve(re)n den slotel vand(er) selv(er) zoe/
wa(n)neer tgoet d(air)inne sijn sal Voirts heeft geloeft deselve/
aelbrecht dat hij de lande wy(n)nen werve(n) en(de) mesten sal/
gelijck reengenoete(n) bove(n) en(de) beneden en(de) lande besayt laten/
alsoe hij die vant cor(am) berghe tants junii ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt