SAL7377, Act: R°112.2-V°112.1 (219 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°112.2-V°112.1  
Act
Date: 1483-09-24

Transcription

2020-09-04 by arlette De Paepe
Allen (et)c(etera) dat vrouwe marie va(n) mosmale v(rou)we va(n) g[ra]zen/
van sinte lambrechts woluwe (et)c(etera) wed(uwe) he(re)n coe(n)rarts wile(n) va(n)d(er)/
me(re)n doctoirs in beyden rechte(n) ridders en(de) tuto(re) heeft/
geconst(itueert) geset volcomen macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt geg(even)/
he(re)n en(de) meeste(re)n diericke heykens canonick ts(in)te goedelen/
/ te bruessele meest(er) janne va(n) coudenberge clausen van heyst/
ende ja(n)ne vynck aut alle alsulke(n) saken questien en(de)/
geschille(n) als de selve v(r)[o](u)we tegenwoirdelijck uuytstaen(de) heeft/
tege(n) mijne(n) he(re) va(n) croy oft die zij namaels ald(aer) uuytstaen(de)/
sal moege(n) hebbe(n) tegen wien dat zij te v(er)ware(n) te bedinge(n)/
in mel(iori) for[ma] promitt(entes) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) hoeve(n)/
burg(imagistr)[o] hove nausnyde(re) scabinis septembr(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt