SAL7377, Act: R°122.2 (238 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°122.2  
Act
Date: 1483-10-03

Transcription

2020-10-15 by arlette De Paepe
Vander questien bijden rade vander stat gecome(n) tusschen linken zedelers/
dochter wijlen joes vanden yersten bedde t(er) eender en(de) (christ)ine/
weers als geleyt totten goeden claus wile(n) va(n) thiene(n) t(er) ande(re) ald(aer)/
de voirs(creven) linken sustin(eer)de te voirde(r) want zij des voirs(creven) claes goede(n)/
bynne(n) hue(re)n platen hadde bevonde(n) en(de) doen raste(re)n voer huere/
huyshue(r) gedragen(de) vi r(inssche) gul(den) dat zij de(n) voirs(creven) beleyde soude p(re)cede(re)n/
ende sculdich wae(r) voir te gae(n) en(de) huer die voir al aende selve/
goede en(de) bynne(n) hue(re)n plate(n) bevond(en) en(de) gearrestert gelijck voe(r)/
en(de) die hij geleyde hadde doe(n) uuytdrage(n) volge(n) soude(n) d(aer) tegen/
de voirs(creven) geleydde de (contra)rie sustin(er)de es get(er)mineert dat d(er) selv(er)/
linken huyshue(r) p(re)cede(re)n en(de) voirgae(n) soude den voirs(creven) geleydd(en)/
behalve(n) dat de selve linken op dat de geleyde beg(er)t huere/
schult bij eede ve(ri)fice(re)n sal in (con)s(ili)[o] op(pidi) oct(obris) iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt