SAL7377, Act: R°127.1 (250 of 952)
Search Act
previous | next
Act R°127.1  
Act
Date: 1483-10-08

Transcription

2020-10-27 by arlette De Paepe
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sullen zien oft hoire(n) lesen (et)c(etera)/
dat m(er)ten van oppendorp nu t(er) tijt scepen(e) te loven(e) en(de) arnold[(us)]/
kyp als executuers vand(en) testame(n)te en(de) uuyt(er)sten wille uwe/
joha(n)nen van erpe wettige geselli(n)ne als zij leefde van/
wilen he(re)n jacoppe uuyte(n) lyemi(n)g(en) he(re) te wange (et)c(etera) ridd(er)/
hebben geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie ende/
auc(tori)teyt gegeve(n) uuyt sake(n) vand(en) (con)stitucie(n) [executuerscap] voirg(eruert) janne/
vand(er) paelt den jonge(n) willem(me) va(n) leefdale daneele/
va(n) ov(er)beke te wespelair wonen(de) willem(me) va(n) molle wonen(de)/
te glabbeke [en(de)] willem(me) van hoebroeck te wange alle en(de)/
yegewelke sake(n) questien en(de) geschille(n) die zij alsnu ind(en)/
name als voe(r) uuytstaen(de) hebben(e) oft namaels hebbe(n) sele(n)/
moege(n) alle jairguld(en) schulde(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede/
beruerlijck en(de) omberuerlijck wair die gelege(n) zij(n) oft bevo(n)d(en)/
sulle(n) worden te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n/
en(de) tontfang(en) in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(entes) rat(um) quosup(ra) no(m)i(n)e/
salvo iusto calculo cor(am) ambobus burg(imagistr)[is] hove tants oct(obris)/
viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt