SAL7377, Act: R°130.5-V°130.1 (254 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°130.5-V°130.1  
Act
Date: 1483-10-07

Transcription

2020-10-29 by arlette De Paepe
Item den dach van rechte op hede(n) mits continuacie(n) dienen(de)/
tusschen ja(n)ne andries t(er) eender ende den procur(eur) der weduwe(n)/
/ henrix van bossuyt t(er) ande(re) zijden hebben de selve p(ar)tien/
uuytgestelt ende gecontinueert van heden ov(er) drie weken/
om alsdan te diene(n) gelijck hij op heden gedient soude hebben/
cor(am) hove nausnyde(re) octobr(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt