SAL7377, Act: R°131.2 (257 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°131.2  
Act
Date: 1483-10-09

Transcription

2020-11-01 by arlette De Paepe
Item gheert dueghens en(de) henrick vand(er) rivie(re)n hebbe(n) geloeft/
ind(ivisim) dat zij ja(n)ne vande(n) plasse tussche(n) dit en(de) mey naestcomen(de)/
als zijn drie rinssche guld(en) lijfpen(sie) die hij aende(n) selve(n) g(er)de/
en(de) meer ande(re) heffen(de) es valle(n) sal deen helcht vand(er) selver/
lijfpen(sie) aflegge(n) sal met halve(n) pachte op dat alsdan e(n)nich/
vande(n) live(n) d(aer) die op steet livich en(de) en de leven(de) is Bij alsoe oick/
dat de selve jan den selve(n) g(er)de en(de) borge(n) die va(n) zijnder/
zijden voe(r) de voirscr(even) lijfpen(sie) geset sij(n) en(de) hue(re) goede geheelijck/
ontlast en(de) ontsleet en(de) quiteert vand(er) geheeld(er) lijftocht en(de)/
oft ten selve(n) valdage t(er) stont die lossinge niet en gebuerde/
soe soude(n) de voirs(creven) gelov(er)s dadvena(n)t vand(en) pachte vand(en)/
tijde vand(en) selve(n) overgave oick moete(n) oplegge(n) en(de) betale(n)/
cor(am) berge tants octobr(is) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt