SAL7377, Act: R°14.2 (27 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°14.2  
Act
Date: 1483-07-03

Transcription

2019-04-12 by arlette De Paepe
Achtervolgen(de) der t(er)mi(n)acien vander stat uuytgesprote(n) junii xxiii/
lestleden tusschen goirde hanckairt t(er) eender ende d(er) wed(uwe)/
gielijs wijlen vander stoct t(er) ande(re) is come(n) op heden inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) deselve goird ende/
heeft op zijnen eedt genome(n) dat joes wile(n) zedele(re) alnoch/
bove(n) alle ontfanck oft value(r) vand(en) goeden aldair geruert/
in hem gehouden es ter so(m)men va(n) xl r(ijns) g(ulden) Ende/
ald(aer) de scepen(en) gemaent bij den meye(r) hebben gewijst met/
vo(n)nisse gelieft goirde zijne(n) eedt vander selver ve(r)ificacien/
te doen teeken(en) dat hij dat doen mach in sca(m)pno julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt