SAL7377, Act: R°140.1-V°140.1 (280 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°140.1-V°140.1  
Act
Date: 1483-10-13

Transcription

2020-12-29 by arlette De Paepe
Item jan stalpart sone wijle(n) henricx wonen(de) te acremo(n)t/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft/
van pelgrij(m)me ty(m)erma(n) als procur(eur) jonch(e)rs liebrechts/
hee(re) tot te meldert thoff van accremont met den wynnen(de)/
lande gelegen te torbisoul toebehoiren(de) den voirs(creven) jonch(e)r liebrechte/
te houden ende te hebben(e) en(de) te wynnen(e) van ha(l)fm(er)te naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lang v(er)volgen(de) elcx jairs/
darenbinne(n) om en(de) voe(r) xx mudde(n)corens en(de) twee halste(re)n rox/
goet en(de) payabel der mate(n) van loeven(e) cu(m) va(n)no et/
pe(n)na alle jae(re) tsinte andries misse apostels te betale(n)/
ende te torbisoul int groot hoff des voirs(creven) jonch(e)rs te/
leve(re)n quolib(et) ass(ecu)[tu(m)] It(em) sal de voirs(creven) wynne noch hebbe/
in pechtingen den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde een/
boend(er) beemps geheeten le grant preit tot acremo(n)t/
voirs(creven) gelegen o(m)me en(de) voir elcx jairs vier clincarde/
te xv st(uvers) tstuck ten drie pl(a)c(ken) pro st(ufero) te betalen(e) tsinte/
remeysmisse q(u)[o]lib(et) ass(ecu)[(tu)m] It(em) es noch ond(er)sprok(en) dat/
de voirs(creven) wynne jairlijx sijne(n) t(er)mijn due(r)ende betalen sal/
een stier rox aen darme van glymes sond(er) afslach/
des voirs(creven) steet Item es vorweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) en(de) mesten sal sijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde wel en(de) loflijc gelijc/
reengenoten bove(n) ende benede(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne alle/
tstroe vande(n) voirs(creven) goeden comen(de) te meste maken ende dat vuere(n)/
opde voirs(creven) lande tslants meesten proffite alsoe wel ten naest/
versten als ten naesten It(em) sal de voirs(creven) wynne ten uuyt/
gane van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne den wynt(er)aert vanden voirs(creven)/
lande bloot laten op een getidege vore uytgesceyden vijf/
dach(mael) gelegen opden wech gaende te gesteal weert It(em)/
en sal de voirs(creven) wynne ten lesten jae(r) van sijne(n) t(er)mijne(n)/
niet meer hebben dan de helicht van allen den coren(en) vand(en)/
voirs(creven) goed(en) comen(e) en(de) dair voe(r) betalen den voirs(creven) rintmeest[er]/
xii mudd(en) ende niet meer ende dander helicht metten/
geheelen stroe sal blive(n) inde schue(r) aldair ten proffijt des/
/ voirs(creven) jonch(e)rs It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den som(er)art late(n) ligge(n)/
bloot sonder ackere(n) ten afsceiden van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne/
want hij alsoe aenveerde It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne noch hebbe(n)/
den toemaete vand(en) v dach(mael) beempts gelegen neve(n) tvoirs(creven)/
boender It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de willegen en(de)/
popelier moege(n) truncken drie jair out synde ten behoirlik(en)/
tide tsijne(n) p(ro)ffijte ende oft dair e(n)nige verdroechden sal/
hij twee levende poten setten vand(en) selve(n) arnde aerde It(em)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne moegen afhouwen heggen en(de) haghe(n)/
op de voirs(creven) goede staen(de) en(de) dair mede de voirs(creven) goede bevrede(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle boome die gewoenlijc zijn geweest/
te truncken moegen truncken ten behoirlijken tide It(em)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde in voirs(creven)/
hoff leve(re)n ii[c] walme(re)n om huysinge dair zijns meest te/
doene selen hebben mede te decken en(de) alsmen die aldair/
v(er)dect zelen zij den werclieden den montcost gheve(n) en(de)/
de voirs(creven) jonch(e)r sal de dachuere(n) betalen It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne alle den leem dieme(n) aldair orbere(n) sal hale(n) op zijne(n)/
cost It(em) wairt dame(n) aldair behoefde te ty(m)mere(n) van ouden/
oft nuwen wercke soe sal de wy(n)ne naeder halen allet/
hout datme(n) dair toe behoeve(n) soude en(de) dair voe(r) selen zij/
hebben den afval ende de spaende(re)n It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
alle jae(re) te paessche(n) m(ijn) jonch(e)r voirs(creven) geve(n) een lam It(em) sal de/
voirs(creven) wy(n)ne hebben den beempt geheete(n) van wez gelegen/
bijde(n) voirs(creven) grote(n) beempt bij alsoe dat hij daer voe(r) betale(n)/
sal den prochiaen en(de) den arme(n) vand(er) p(ro)chien van glymes/
een mudde corens die zij dair aen hebben sond(er) afslach/
des voirs(creven) steet It(em) sal de wy(n)ne ten lesten jae(r) allet mest/
int voirs(creven) hoff zijnde tot kersmisse toe vuere(n) opde voirs(creven) lande/
en(de) tremana(n)t aldaer laten It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de/
huysinge sijne(n) t(er)mijn lang due(re)nde houde(n) in goeden state/
vander underster rijkelen nederwerts Ende alle dese/
voirscr(even) vorwerden condicien en(de) geloften hebben de /
voirscr(even) wy(n)ne en(de) procur(eur) (et)c(etera) cor(am) hove tants octobr(is) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt