SAL7377, Act: R°142.1 (283 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°142.1  
Act
Date: 1483-10-16

Transcription

2021-01-01 by arlette De Paepe
Vand(en) accessoire innegeworpe(n) bij joest absoloens ten zijne(n)/
voirspreke tegen tvervolch meest(er)s felix de hout [die] als geleyt/
totten goeden desselfs joes en(de) zijnd(er) moeder versocht in/
zijne(n) beleyde gehoude(n) te worde(n) en(de) hem joes goede/
te moege(n) volgen tot zijnd(er) wettig(er) schout behoeff gedragen(de)/
twintich r(insche) g(ulden) xviii r(insche) g(ulden) en(de) iiii r(insche) g(ulden) al erflijck/
en(de) noch lviii r(insche) g(ulden) eens die hij p(rese)nteerde te ve(ri)fice(re)n/
bij eede D(aer) tege(n) joes v(er)socht nae dien meest(er) felix/
mede tot zijnd(er) moeder goede geleyt was dat hij/
opder selver moeder goede die noch in zijne(n) handen niet/
nu ware(n) volchde en(de) huer deel dach doen gem(er)ct dat/
huer sake ware meynen(de) dat dat soe behoirde Op/
dwelck meest(er) felix r(e)plice(re)nde hoepte dat hij kuese/
hadde al en wae(r) joes mair borghe geweest zij(n) goide/
te v(er)volgen en(de) [de] huere te laten beruste(n) et exv(er)so Es/
gewijst nae vele v(er)haels dat meest(er) felix sal moegen/
voirts vare(n) niet wed(er)staen(e) d(er) calaengien in scampno cor(am)/
om(n)ib(us) scabinis dempto py(n)nock oct(obris) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt