SAL7377, Act: R°142.2-V°142.1 (284 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°142.2-V°142.1  
Act
Date: 1483-10-18

Transcription

2021-01-08 by arlette De Paepe
Vanden questien en(de) geschillen uuytstaen(de) tusschen m(ar)griete(n) zwans/
docht(er) wijlen henr(icke) als ae(n)legg(er)sse t(er) eend(er) ende ja(n)ne van/
braempt v(er)weerde(r) t(er) ande(r) zijden uuyt saken va(n) seve(n) rijders/
lijfpen(sie) staen(de) ten live d(er) selver m(ar)grieten bebrieft met scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) vand(en) daet a(n)no xiiii[c] lx/
dair inne de voirscr(even) henrick de vader alsoe langhe als/
hij leefde zijn heffen hadde hebben hen de selve partien/
verbonden ende gesubmitteert in segg(er)s en(de) vriendelijcke/
yffeners te weten(e) de voirs(creven) margriete in willem(me) couwe(n)s/
en(de) cluust(er) lodewijx en(de) de voirs(creven) jan van braempt in ja(n)ne/
cruyplant en(de) arnde van rode in sulk(er) vuege(n) dat de/
/ voirscreve(n) segg(er)s bynne(n) drie dagen informacie va(n) beyden/
p(ar)tien aenhoire(n) sullen en(de) oick alle tho(n)niss(en) va(n) leven(de)/
waerheyd(en) gescriften brieve(n) munime(n)ten elker d(er) voirscr(even)/
p(ar)tien dienen(de) Ende die gehoirt sulle(n) zij hue(r) eendrechtige/
uuytsp(ra)ke d(aer)aff doen bynne(n) acht dage(n) naestcomen(de) ende in/
gevalle zijs niet en consten v(er)accorde(re)n zullen zij vand(en)/
voirscr(even) geschillen hale(n) aende hee(re)n scepen(en) va(n) loven(e) een/
vo(n)nisse om den wijn promitt(entes) ratu(m) cor(am) opp(endorp) tants oct(obris) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt