SAL7377, Act: R°15.2 (30 of 947)
Search Act
previous | next
Act R°15.2  
Act
Date: 1483-07-03

Transcription

2019-05-06 by arlette De Paepe
Want gielijs mottijn als man en(de) momboir juliane(n) zijns wijfs/
weduwe reynaers wile(n) del haye geleyt nae deser stat recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en)/
tot alle(n) den goeden beyde have en(de) erve jacops del haye wile(n) /
brued(er)s desselfs wile(n) reyniers wair die gelegen zijn he(m)/
met brieve(n) van des(er) stat gesc(reven) aende(n) meye(r) va(n) roux miroir/
oft zijne(n) stedehoud(er) alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de)/
dach van recht doen beteeken(e) jacoppe(n) en(de) janne(n) del haye/
gebrueders oft zij tegen de voirscr(even) leveringe yet hadden wille(n)/
allige(re)n oft de scepen(en) brieve impugne(re)n Tot welk(er) dage/
de voirscr(even) de voir(screven) p(er)sone noch nyema(n)t van hue(re)n weghen/
gecompareert en is den voirs(creven) geleydd(en) trecht voirt v(er)suek(ende)/
soe v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(en) t(er) manisse(n) smeyers gewese(n)/
hebbe(n) voir een vo(n)nisse nae nae dat behoirlijck hen heeft/
gebleke(n) bij r(e)sc(ri)pte gielijs dailh(e)re meyers de [van] roux voirs(creven) de/
voirscr(even) leveringe en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne/
datme(n) den voirscr(even) gielise vand(en) voirs(creven) goeden houde(n) soude/
inde macht van zijne(n) beleyde en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) come(n) is in scampno julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt