SAL7377, Act: R°151.2 (298 of 952)
Search Act
previous | next
Act R°151.2  
Act
Date: 1483-10-24

Transcription

2021-02-09 by arlette De Paepe
Item anthonijs van redinge(n) hee(r) va(n) oplynthe(r) sone/
wijlen henrix heeft gekint ende gelijt dat he(r) roelof/
roelofs zone wile(n) roelofs volcomelijck gelost ende/
afgequijt heeft dander helcht va(n) alsulke(n) ix r(inssche) g(ulden) erflijck/
te lx gr(oten) brab(ants) tstuck alse hij met eene(n) tractate voir/
scepen(en) va(n) loven(e) gesciet nove(m)br(is) viii a(nn)[o] lxxii tussche(n)/
hem t(er) eender zijden ende cornelise en(de) ja(n)ne roelofs/
gebruede(re)n des voirs(creven) roelofs inden name desselfs roelofs/
t(er) ande(re) aengaen(de) den goeden en(de) heerlich(eit) die de selve roelof/
vand(en) voirs(creven) ant(honijs) ov(er)hadde voir zij(n) xxx goud(en) r(inssche) g(ulden) erflijck/
die hij plach te hebben(e) op zeke(re) desselfs anth(onijs) goede te/
wynghe gelege(n) hadde en(de) houden(de) was d(aer)voe(r) hen de /
voirs(creven) cornelijs ende jan inden name des voir(creven) roelofs/
huers broeders v(er)oblig(er)den en(de) v(er)loefden gelijck dat nairde(r)/
blijct in den selve(n) tractate Sceldende d(aer)aff volcomel(ijck)/
quite de selve twee v(er)oblig(er)de gebruede(re)n den voirs(creven)/
roelove huer goede en(de) alle ande(re) des q(ui)tan(cien) behoven(de) p(ro)mitt(ens)/
null(atenus) alloqui sed war(ans) cor(am) oppendorp berghe oct(obris)/
xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt