SAL7377, Act: R°164.5-V°164.1 (326 of 952)
Search Act
previous | next
Act R°164.5-V°164.1  
Act
Date: 1483-10-30

Transcription

2021-04-12 by arlette De Paepe
Want henrick va(n) ravescote als geleyt voir zijn wettich/
gebreck nae deser stat recht uuyt machte va(n) scepen(en) brieve(n)/
va(n) loven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve wille(m)s/
kerrema(n)s wair die gelegen zij(n) hem oft pauwelse/
bierma(n) d(er) stat bode in zijne(n) name alle de selve goede/
heeft doen leve(re)n met br(ieven) gescr(even) aende(n) meye(r) van/
nethen(en) oft zijne(n) stedehoude(r) en(de) dach va(n) rechte doe(n) betek(enen)/
den selve(n) willem(me) oft hij tege(n) de voirscr(even) leveringe yet/
hadde willen allige(re)n Tot welke(n) dage op hede(n) dienen(de)/
/ de voirscr(even) willem noch procur(eur) va(n) sijnen wege(n) geco(m)pareert/
en is den voirscr(even) geleydden trecht voirt versueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers gewij(s)t/
hebben voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleken bij rappoirte des voirs(creven) boden de voirscr(even)/
leveringe en(de) dach besceydinge geschiet te zijne wair/
de wederp(ar)tie vanden geleyden met en compareerde/
voe(r) den opstane smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den voirs(creven)/
geleyden vand(en) voirs(creven) goeden houde(n) soude inde macht/
van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is in scampno cor(am)/
scabinis octobr(is) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt