SAL7377, Act: R°207.4-V°207.1 (401 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°207.4-V°207.1  
Act
Date: 1483-11-27

Transcription

2021-10-29 by arlette De Paepe
Item henrick van maelcote zone wilen henrix wonen(de) te/
wiltsele in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint genome(n) te hebben(e)/
va(n) reynen van wijtvliet zekere lande desselfs reyniers onder/
den roesselberch gelegen in drie p(or)ceelen d(aer)aff deen houden(de)/
is vii dach(mael) paulo dande(re) vi dach(mael) en(de) tderdel een boender/
paulo alsoe v(er)re de selve reyne(r) die aldair heeft ende/
hier voirmaels arnt van bolloe en(de) dair nae de voirscr(even)/
henrick van he(m) in helcht wi(n)ni(n)gen gehoude(n) hebbe(n) te/
houden en(de) te hebben va(n) half m(er)te naestcomen(de) eenen/
t(er)mijn va(n) xii jae(re)n lanck deen nae dande(r) vervolgende/
elx jairs d(aer)enbynne(n) de voirscr(even) twee yerste porceelen/
/ lants van ende voe(r) thien mudden half t(ar)we en(de) half rogge/
ende dande(re) p(or)ceele va(n) eene(n) boendere om en(de) voe(r) thien/
mudden rogs elx grains boni et pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(nn)[a]/
me(n)su(r)e lovan(iensis) alle jae(re) tsinte andr(ies)misse apostels te/
betalen en(de) leve(re)n ten huyse des voirscr(even) reyniers te/
leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met condicien dat de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirscr(even) lande jairlijx houde(n) wy(n)nen werve(n) en(de) mesten/
sal gelijck reengenoote(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die laten/
tsijne(n) afsceyden wel en(de) loflijck gelaste ghemest gelijck/
reengenooten en(de) die besayt laten gelijck hij die nu/
ter tijt aenveert te weten(e) de voirs(creven) vii dach(mael) met/
t(ar)wen ende dander storte op zijn getideghe voren gelijck/
zijne gebue(re)n bove(n) ende beneden Item sal de voirscr(even)/
wynne den voirs(creven) reyne(re)n moeten jaerlijx op zijne(n) last/
tsijnen huys leve(re)n ten behoirlijcken tijden den wijn/
wijng(ar)tstaken reven en(de) cortelinge va(n) vier vier(en)deelen/
wijngaerts des voirs(creven) wijng(ar)ts reyniers gelegen opden/
roesselberch Ende alle dese vorweerden en(de) geluefte(n)/
in meliori forma in den sunt fideiussores d(i)c(t)i henrici/
tamq(am) debito(re)s p(ri)n(cipa)[les] cleme(n)cia de beckevoirt rel(i)c(t)a/
dicti quond(am) henrici de maelcote ac m(ate)r p(re)d(i)c(t)i henr(ici) et/
petrus de maelcote f(rate)r dic(ti) henrici ac f(ilii) d(i)c(t)i cleme(n)cie/
et p(ri)m(us) cor(am) roel(ants) tants novembr(is) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt