SAL7377, Act: R°23.1 (46 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°23.1  
Act
Date: 1483-07-05

Transcription

2019-06-24 by arlette De Paepe
Tusschen janne van halmale zadelmake(r) aengaen(de) zijnen/
huerp(er)de dat een zeker mans p(er)soen van byns teghen/
hem gehuert hadde sdaichs om vi st(uvers) d(aer) voe(r) jan barts/
op de vischm(er)ct gesproken hadde dwelck in dijsse(n)dage/
lestleden wel nege(n) weke(n) ewech geweest hadde ter/
eender zijden ende den selve(n) janne barts die genoech/
bekinde des voirs(creven) steet alsoe geschiet te zijne mair/
gaff te kynne(n) dat het eene(n) sware(n) last zijn soude al/
mocht die hueringe soe gesciet zij(n) naede lanch(eit) vand(en) tide/
d(aer) voe(r) elx sdaichs te geve(n) de voirs(creven) vi st(uvers) t(er) ande(re) bege(re)nde/
tselve bijder stat gemodereert te werden(e) tot r(e)delijcken p(ri)se/
d(aer) inne zij(n) voirs(creven) wed(er)p(ar)tie consenteerde Es geappointert/
ende uuytgesproken nae des hen p(ar)tien gekeert hebben/
totter mi(n)lijcker uuytsprake(n) ende mode(r)acien vand(er) stat dat/
de voirscr(even) jan baerts den voirs(creven) van halmale bynne(n) acht/
dage(n) oplegge(n) soude de v(er)lope(n) hue(r) vand(en) selve(n) p(er)de/
elx sdaichs iiii st(uvers) ende voirts va(n) dan voirtane van/
weken te weken de selve hue(r) oplegge(n) en(de) iiii st(uvers) sdaighs/
tott(er) compst vand(en) selve(n) p(er)de en(de) voir tp(er)t innestaen/
act(um) in cons(ilio) op(pidi) julii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt