SAL7377, Act: R°30.4-V°30.1 (58 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°30.4-V°30.1  
Act
Date: 1483-07-11

Transcription

2019-08-06 by arlette De Paepe
Nae dien dat op heden bijden rade vander stat h(er) wille(m)/
van cav(er)chon prieste(r) te kynne(n) heeft gegeve(n) hoe dat hij eene(n)/
zeke(re)n tijt tregime(n)t gehadt heeft van eene(n) jonge(n) gehete(n)/
qui(n)ten bone die hem alsnu gegeve(n) hadde totter orden(en) va(n)d(er)/
mi(n)derbruede(re)n bynne(n) des(er) stat dair hij wonechtich was en(de)/
beg(er)de d(air)van ontlast te zijne zoe vand(en) goede(n) met/
hem aenveert va(n) have(n) en(de) and(er)ssins den selve(n) toebehoiren(de)/
hem gebleve(n) naede aflivich(eit) va(n) zijne(n) ouders die hij met/
inve(n)tar(is) aenveert hadde zoe anders bege(re)nde oick d(air)af/
met gescrifte te scheijden(e) en(de) rekeni(n)ge te doen(e) va(n) twee
//
jairen voe(r) de momboirs vrienden en(de) ande(re) d(air)aff hij/
noch gheene rekeni(n)ge gedaen en hadde om van al/
ontslagen te zijne v(er)sueken(de) dat tvoirs(creven) godshuys tsijne ae(n)v(er)de/
tot behoeff vande(n) selve(n) jonge(n) dwelck de gardiaen vand(en) selve(n)/
godsh(uys) geh(eten) her amelrijck de campo te vreden was te doen(e)/
Inden name vanden selve(n) godsh(uys) d(air) op bijder wet versien/
uuytgesproken en(de) get(er)mineert is nae dat zij op des voirscr(even)/
steet gelet hadden want de voirs(creven) jonge alnoch niet gep(ro)fessijt/
en was inden voirscr(even) godsh(uys) dat de voirs(creven) goeden bij a(n)notacie(n)/
ov(er)gelev(er)t soude(n) worden den godsh(uys) voirscr(even) tot behoeff vand(en)/
jongen op caucie va(n) eene(n) weerlijcken borge den rechte/
genoech zijnde die tselve godsh(uys) voe(r) de wet alh(ier) stelle(n)/
soude om die in gevalle hij van dair ginge voe(r) zijne/
professie den selve(n) te volgen(e) zoe dat behoirt ende dat/
de selve h(er) willem zijne rekeni(n)ge doe(n) sal zoe hij die/
p(rese)nteert voe(r) de mo(m)boirs en(de) ande(re) vrienden desselfs jonge(n)/
om d(air)van geheelijck ontlast te zijne In (con)s(ilio) op(idi) julii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt