SAL7377, Act: R°300.1-V°300.1 (570 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°300.1-V°300.1  
Act
Date: 1484-01-24

Transcription

2022-10-25 by arlette De Paepe
It(em) willem vand(en) borre geheete(n) m(er)telaire in p(resen)cia heeft/
genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben van joh(ann)ese danneels/
als procur(eur) en(de) vrouwe(n) marien va(n) mosmale p(ro)cur(eur) [weduwe] he(re)n coe(n)rarts/
wile(n) vand(er) me(re)n doctoirs in beyden rechten ridde(r) eene(n)/
molen der selver vrouwe(n) toebehoiren(de) geleg(en) t(er) alendiger/
marien die voirmaels een papiermoele(n) plach te zijne en(de)/
nu eene core(n) molen is mette(n) bog(ar)de oft hove en(de) wy(n)nen(de)/
lande d(aer) toe behoiren(de) gelijck hem de(n) selve moelen mette(n)/
lande voirscr(even) hem bewese(n) is Te houden en(de) te hebbe(n)/
en(de) te gebruycken(e) ende d(aer)op te malen(e) den t(er)mijn van/
xxiiii ja(r)en deen nae dande(r) zond(er) middel v(er)volgen(de)/
d(aer)aff dese yegewoirdinge pechtinge inneginck te halft/
meye xviii[c] en(de) lxxviii elx jaers d(aer)enby(n)nen om/
en(de) voe(r) thien gul(den) pe(n)ni(n)gen geh(eten) rijd(er)s ph(ilip)s tstuck/
te vii s(tuvers) brab(antsch) te bamisse vallen(de) en(de) te betalene/
ende om thien sacken rox goeden lovensche(n) pacht/
elck sist(er) d(aer)aff in twee pe(n)ni(n)g(en) neest de(n) beste(n) d(er) mate(n)/
va(n) bruessele en(de) ald(aer) op des molders cost ten huyse/
d(er) voirs(creven) vrouwe(n) te leve(re)n te half meye vallen(de) en(de)/
te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de dat de/
vors(creven) molde(re) sal de vors(creven) goede houde(n) van weerde/
en(de) datie zijne(n) t(er)mijn due(re)nde in redelijk(e)n state/
en(de) sal die wel en(de) loflijck late(n) ten yende va(n) zijne(n)/
t(er)mijne wel gerepareert It(em) noch es vorw(er)de dat/
de voirs(creven) willem dmolenwerck vand(en) voirs(creven) moele(n) ten/
ynde vand(er) jaerschae(re)n weert sal moete(n) laten drie/
en(de) negentich rinssche gul(den) tstuck te lx pl(a)c(ken) en(de)
//
xxiiii pl(a)c(ken) want de molde(r) alsoe goet onfinck Ende soe/
v(er)re dat ten eynde vand(en) jae(r)schaeren bet(er) bevond(en) worde/
dat sal m(in) vrouw op rechten ende wairt arghe(r)/
dat sal willem moete(n) v(er)gelden altijt naede taxatie/
vand(en) ghene(n) dies hem verstaen sulle(n) moege(n) ende/
alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) hove tants ja(nua)[rii] xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt