SAL7377, Act: R°302.2 (572 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°302.2  
Act
Date: 1484-01-24

Transcription

2022-10-26 by arlette De Paepe
It(em) es dese leste gued(inge) den voirs(creven) kinde(re)n oft henr(ick) vand(er)/
horst inde name als vo(r)e te die geschiet inde stad vand(er)/
helicht vand(en) iii(½) peters erflijc die den voirs(creven) kinde(re)n/
nae de doot der voirs(creven) heylwigen come(n) souden vand(en) voirs(creven)/
iii(½) peters erflijc d(aer)inne vranck henrick vander horst/
inde name als vo(r)e inne gegoet es op vuege ende/
(con)dicie wairt sake dat de selve kinde(re) nae de doot der/
voirs(creven) heylwigen hue(re)r oudermoeder des voirs(creven) henr(icx)/
gued(ingen) vand(en) voirs(creven) iii(½) peters voir hue(r) kintsgedeelte/
en(de) helicht in hue(re)r moeder stadt staen(de) wouden in valide(re)n/
en(de) met desen helicht van iii(½) peters inder lester guedi(n)gen/
besedt niet te vreden sijn en(de) die niet approbe(re)n en woude(n)/
mair he(n) dien afwo(n)nen dat dan den selve(n) henr(ick) inde name/
als vo(r)e de voirs(creven) rinte in deser lester guedinge begrepe(n)/
volgen soude inde stadt vand(en) afgewo(n)nen rinte(n) voirs(creven) Ende/
oft zij die guedinge vand(en) iii(½) peters erflijck van weerde(n)/
hielden ende approbeerde(n) soe soude he(n) metter lester guedi(n)ge/
indie stat erflijc volgen de voirs(creven) helicht van iii(½) peters/
erflijc sonder den voirs(creven) henricke inde name als vo(r)e dair/
inne e(n)nich recht te hebben ende te des(er) meyni(n)gen sal/
dese leste guedinge ond(er) scepen(en) bliven(e) cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt