SAL7377, Act: R°303.1-V°303.1 (575 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°303.1-V°303.1  
Act
Date: 1484-01-24

Transcription

2022-11-05 by arlette De Paepe
Item symon adam zone wijlen jans wonen(de) tsint jansgheest in/
p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij genomen heeft/
van diericken le begge rintmeest(er) ts(er)toge(n) van brabant inder stat/
van loven(e) de goede h(ier)nae bescreven te weten(e) inden yersten/
een boender en(de) xxxi roeden wi(n)nents lants gelege(n) inde/
voirscr(even) prochie opt velt geheete(n) tgroot velt reynval tussche(n)/
de goede lodewijcx roelants t(er) eender en(de) colarts franckairt/
t(er) ande(re) zijden Item noch iii(½) dach(mael) lants gelegen opt selve/
velt neve(n) den voetpat gaen(de) van sintjansgheest te piet(er)meal/
weert die gehouden heeft voirmaels jan van ha(m)me It(em)/
noch een boender lants gelegen opt selve velt te cuppe(n)dale/
weert dwelck voirmaels gehouden heeft jan rassijn It(em)/
een boender lants gelegen achter thoff des voirs(creven) jans rassijn/
It(em) noch iii dach(mael) lants opden wech te gerichte weert neve(n)/
de lande van chantrain welke twee porceelen besaijt zij(n)/
met rogge It(em) noch een cleyn bempdeken geleg(en) opden/
voetpat van geldenak(en) neven de beke lopen(de) te menge/
weert Te houden te hebbe(n) te wy(n)nen va(n) sinte andr(ies)misse/
lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jaire(n) lanck deen nae dande(re)/
zonder middel v(er)volgen(de) elx jairs daerbynne(n) om en(de) vo(r)e/
vijff mudden rox maten van loven(e) en(de) pacht van sint jans/
gheest alle ja(r)e den voirscr(even) rintmeest(er) te betalen ts(in)te/
andr(ies)misse en(de) te loven(e) te leve(re)n ten huyse des voirscr(even)/
rintmeest(er)s Item noch sal de voirscr(even) rintmeest(er) symon/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde hebben een stuck lants wilen bempts/
houden(de) omtrint (½) boender geleg(en) in de voirs(creven) p(ro)chie va(n) sinte/
jans gheest dat jan colijn te houden plach It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wi(n)ne de voirs(creven) lande sal wi(n)nen en(de) werven/
en(de) eens mesten by(n)nen den t(er)mijne voirs(creven) wel en(de) loflijck gelijc/
reengenoote(n) bove(n) en(de) beneden ende de voirs(creven) lande laten/
tsijne(n) afsceyden(e) gelijck hij die tsijne(n) aencomen(e) vond(en) ende/
aenveert heeft Item es vorw(er)de dat de voirscr(even) wynne
//
allen den chijs uuyten goeden gaen(de) alle ja(r)e alsoe in/
tijts betalen sal dat de voirscr(even) rintmeest(er) d(aer)aff gheen/
scade en come It(em) want de voirscr(even) rintmeest(er) den/
voirscr(even) wy(n)ne tsijne(n) aencomen gelevert heeft thien/
pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck ii pl(a)c(ken) vo(r)e den st(uver) soe/
heeft de voirscr(even) wy(n)ne den voirscr(even) rintmeest(er) die/
geloeft te betalen(e) deen helcht d(aer)aff tsinte lambr(echts)/
dage naestcomen(de) en(de) dander helcht tsinte andr(ies)misse/
d(aer)nae volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) nausnyde(re) tants ja(nua)[rii] xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt