SAL7377, Act: R°304.2 (576 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°304.2  
Act
Date: 1484-01-26

Transcription

2022-11-07 by arlette De Paepe
Item jan beyart beeldesnyde(re) heeft geloeft g(er)de pet(er)s ende/
ja(n)ne straesborghs kerckmeest(er)s van bynckem dat hij tussche(n) dit/
en(de) ons(er) liev(er) v(rou)we(n) dach a(n)nu(n)ciac(i)onis naestcomen(de) gemaect leve(re)n/
sal alsulken tafele met vier beelden en(de) wercke alse zij als/
kercmeest(er) ov(er)lanck aen hem v(er)dingt hebbe(n) ov(er)geven(de) wair d(air)inne/
gebreck viele dat hij bove(n) dexecucie va(n) rechte die zij d(aer)voe(r)/
op he(n) en(de) zij(n) goede souden moege(n) v(er)volgen(e) elx sdaichs dat hij dat nad(en)/
voirs(creven) dach niet voldaen liet overgaen ae(n) he(m) v(er)vue(re)n soude en(de) hen/
bet(aelen) eene(n) st(uver) hoeve(n) burg(imagistr)[o] ja(nua)[rii] xxvi
Contributorskristiaan magnus , Jef Willemsens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt