SAL7377, Act: R°307.3 (578 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°307.3  
Act
Date: 1484-01-28

Transcription

2022-11-14 by arlette De Paepe
Item mathijs van velmen wonen(de) te diest m(er)ten vranx wonen(de)/
te zichen(en) en(de) walterus braken en(de) wille(m) va(n) leefdale woenen(de)/
te loven(e) hebben geloeft indivisim woute(re)n vloechs acht(er)volgen(de)/
der t(er)mi(n)acien vander stat [navolgen(de)] op heden tussche(n) den selve(n) woute(re)n t(er)/
eender en(de) den voirscr(even) twee yersten p(er)sone(n) met hue(re)n adhe(re)nten/
t(er) ande(re) zijden uuytgesproken inne te stane en(de) te voldoen(e) allet/
ghene desmen de rekeni(n)gen navolgen(de) der selver t(er)mi(n)acien gedaen/
zijnde bevi(n)den sal dat de selve twee yerste p(er)sone(n) ende hue(re)/
medepleg(er)s oft de goede dair wout(er)s beleyd(en) op sleet tachter/
souden moegen zij(n) Et duo p(ri)mi hove naus(nydere) ja(nua)[rii] xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt