SAL7377, Act: R°40.2-V°40.1 (82 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°40.2-V°40.1  
Act
, eerste 7 lijnen in lat
Date: 1483-07-21

Transcription

2020-10-06 by arlette De Paepe
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scabini lovan(iensibus) adduxit henricu(m) vanden/
berghe ad om(n)ia et sing(u)la bona im(m)o(bilia) et he(re)ditar(ia) henrici quondam/
gheerts et m(ar)garete eius ux(oris) filie l(egi)time dicti he(n)r(ici) vand(en) b(er)ge/
de p(ri)mo thoro infra lova(niu)[m] et ex(tra) sit(a) in ma(n)s(ionibus) domibus/
curtib(us) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis censu t(re)censa redditibus et/
suis p(er)tinen(tibus) univers(is) pro c(er)t(is) r(e)cog(nicionibus) et promiss(ionibus) consc(ri)pt(is)/
in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensum) quar(um) tenor sequit(ur) in hec verba/
Cont zij alle(n) lieden dat henrick g(er)ts en(de) m(ar)griete zij(n) wijf/
wettige docht(er) henrix vanden berge geheete(n) de zege(re) in/
p(rese)ncia hebben gehuert ende bekint dat zij gehuert hebben /
tegen den voirs(creven) henr(icke) vand(en) berge zweer des voirsc(reven) henr(ix) g(er)ts/
en(de) vader der voirs(creven) m(ar)griete(n) vand(en) yersten bedde Alle der/
voirs(creven) henrix vand(en) berge huyse en(de) hove mette(n) lande(n) d(air)aen/
gelege(n) gelijck dat die belegen zij(n) inde hoelstrate en(de) met/
allen den ande(re)n erfgoeden desselfs henrix vand(en) b(er)ge soe/
v(er)re hij die met m(ar)grieten sconi(n)x zijne(r) voirwive moed(er)/
der voirs(creven) m(ar)grieten bynne(n) d(er) stat va(n) loven(e) met omtrint/
drie vie(re)ndeelen lants gelege(n) buyte(n) der poirt(en) aend(en) voetwech/
soe me(n) gaet te p(er)ck weert comen(de) metten eene(n) ynde aende/
veste ald(aer) te houde(n) plach Te houden te hebben en(de) te/
besitten van sint jansmesse lestled(en) alsoe lanck als de/
voirscr(even) henrick van den berge leven sal elx jairs d(air)en/
bynne(n) om en(de) voe(r) thien r(ijnsche) gul(den) goet en(de) ginge te xxi st(uvers)
//
monete duc(is) tstuck alle jae(re) half te kersmesse en(de)/
half tsint jansmesse baptisten te betalen(e) den voirscr(even)/
henricke vand(en) berge quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorw(er)d(en) dat de/
voirsc(even) gehuijsschen alle de huyse en(de) lande voirs(creven) houde(n)/
wijnne(n) mesten en(de) werve(n) sele(n) wel en(de) loflijck op hue(re)n/
cost den voirscr(even) t(er)mij(n) due(re)nde gelijck reengenoote(n) bove(n)/
ende beneden ende dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) tymple zande/
scabinis julii ultima a(n)no lxix Item margriete vanden/
berghe weduwe henrix wijlen gheerts die mette(n) selve(n) hue(re)n/
man a(n)no lxix ultima julii huerde tege(n) henricken hueren/
vad(er) desselfs henrix huyse en(de) hove metten lande inde/
hoelstrate met omtrent drie vie(re)ndele lants buyten deze/
poirten aenden voetwech gaen(de) te p(er)ck weert ane Et sic/
ulte(r)ius p(ro)ut h(abetu)r m(ar)tii xxi a(n)no lxxxii Et h(ab)uit que(re)las/
hijs int(er) fuerunt hove nausnijde(re) julii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt