SAL7377, Act: R°41.3 (84 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°41.3  
Act
Date: 1483-07-21

Transcription

2020-01-13 by arlette De Paepe
Item hubrecht de ruyssche heeft geloeft der weduwe(n) corsbouts vier/
crone(n) ix stuv(er)s te xxiiii stuv(er)s de crone half tons(er) lieve(re)r vrouwe(n)/
processie dage naestcomen(de) en(de) dander helcht te kersmesse dair nae/
volgen(de) alse voir trest dat hubrecht als borge willems labs/
huer noch sculdich es va(n) eene(n) scepen(en) br(ieve) va(n) loven(e) va(n) vii crone(n)/
nae uuytwisen d(er) selv(er) br(ieven) en(de) va(n) zeke(re)n costen d(aer)om bijde wed(uwe)/
gedaen Bij alsoe oft den yersten t(er)mijn ov(er)ginge onvoldae(n) dat/
dan al gevalle(n) sal zij(n) ende h(ier) is afgeslage(n) de questie die/
hubrecht voir he(m) nam van drie r(ijnsche) g(ulden) die hij va(n) vroentcoste/
bijden voirscr(even) willem(me) verseten betaelt soude hebbe(n) d(aer) de/
weduwe den selve(n) willem(me) zonder hubrechts consent alsoe/
hij seijt soude hebben doen ontslaen coram petro vander/
hoeve(n) burg(imagistr)[o] julii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt