SAL7377, Act: R°5.4 (8 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°5.4  
Act
Date: 1483-06-26

Transcription

2018-12-07 by arlette De Paepe
Item es desen brief bekint te dier meyni(n)gen want e(n)nige/
totten goeden des voirsc(reven) he(re)n jans beleyt zijn dat de/
voirsc(reven) arnt hem h(ier) mede ter stont voe(r) de voirs(creven) so(m)me oick/
sal moege(n) doen leyden tot alle(n) den goeden have en(de) erve/
des voirsc(reven) he(re)n jans om metten selve(n) beleyde op des/
selfs he(re)n jans goed(en) have en(de) erve te verhalen tverlies/
dat hem soe mette(n) voerbeleyde soe anderssins gebueren/
mochte aende voirscr(even) goede(n) en(de) pachte(n) inder voirs(creven) zijnd(er)/
guedinge(n) begrepe(n) en(de) oick om h(ier)mede te v(er)halen and(er)ssins/
de gebreken die hij hebbe(n) mochte aen zij(n) gelueften van/
genoech doen(e) ende wairscape van dien met alle(n) costen va(n)/
rechte ende ande(r) en(de) niet voirde(r) cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt