SAL7377, Act: R°66.1 (136 of 952)
Search Act
previous | next
Act R°66.1  
Act
, eerste 7 lijn in lat
Date: 1483-08-21

Transcription

2021-04-21 by arlette De Paepe
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit henr(icum)/
de keyser ad om(n)ia et sing(u)la bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)ditar(ia) joh(ann)is/
van ranshem f(ilii) quond(am) joh(annis) (com)mor(antis) apud erps infra lova(niu)[m]/
et ex(tra) sit(a) in ma(n)s(ione) domibus curtibus t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis/
silvis censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro/
c(er)t(is) promiss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um) te(n)or/
sequit(ur) in hec v(er)ba Item jan va(n) ranshe(m) heeft geloeft/
henricke de keyser altijt tsijnder manissen voirdere/
vestich(eit) te doen doen(e) bijde ghene die inde voirscr(even)/
chijse geruert ind(en) scepen(en) br(ieven) va(n) loven(e) vand(en) daet xiiii[c]/
lxxxiii lestled(en) aug(usti) xiii en(de) niet voirde(r) gericht moege(n)/
sijn va(n) tochte oft anders en(de) voirts de(n) selve(n) henricke/
alle brieve(n) rollen en(de) munime(n)ten den voirs(creven) goeden ende/
chijsen aengaen(de) ov(er)leve(re)n alsoe dat hij d(aer)mede te vred(en)/
sal moege(n) wesen cor(am) berge hove aug(usti) xiii lxxxiii/
Et h(ab)uit que(re)las h(ic) int(er)f(uerunt) berge nausnyde(re) aug(usti) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt