SAL7377, Act: R°72.1-V°72.1 (152 of 949)
Search Act
previous | next
Act R°72.1-V°72.1  
Act
Date: 1483-08-26

Transcription

2020-05-31 by arlette De Paepe
Het es come(n) in de banck voir meye(r) ende scepen(en) va(n) loven(e)/
her ph(ilipp)us van schoenhoven hee(r) te waenrode ridder als/
geleyt nae deser stat recht voir zijn wettich gebreck tot/
allen den goeden beyde have ende erve he(re)n jans/
wijlen van schoenhoven ridders zijns brueders opdoen(de) hoe/
hij acht(er)volgen(de) zijne(n) beleyde de goede desselfs he(re)n jans/
zijns brueders met brieve(n) van des(er) stat gescr(even) aenden/
meyer van arschot hem oft d(er) stat bode in zijne(n) name/
hadde doen leve(re)n en(de) dach va(n) rechte doen bescheyden/
div(er)sen p(er)sone(n) oft zij tegen de leveringe yet hadden wille(n)/
allige(re)n seggen(de) dat hen en(de) zijne(n) beleyde de voirscreven(en)/
gorde volgen sulle(n) en(de) sculdich zijn te volgen(e) tot zijnder/
wettiger sculden behoeff die hij p(rese)nteerde te ve(ri)fice(re)n/
Dair tegen l onder den ande(re)n jan vander hulst briede(r) tot/
arschot woenen(de) hem opponeerde seggen(de) dat h(er) ph(ilipp)us/
geheelijck verdoelt wae(r) met zijne(n) voirtstelle aengesien/
want hij hadde doen publice(re)n inder stat va(n) arschot dat/
eenyegelijck zijne schulde(n) die hij he(re)n ja(n)ne oft zijne(n)/
goeden eysschen(de) ware ov(er)bringe(n) soude men soude hem/
betalen dat h(er) ph(ilippu)s gehoude(n) soude zij(n) dat te voldoen(e)/
te voirde(re) want zij(n) schult come(n) was van bye(r) bijden/
voirs(creven) he(re)n ja(n)ne wile(n) va(n) schoenhove(n) tot zijne(n) huys gehaelt/
voir welke zij(n) schult oick hij met rastemente(n) hadde/
gevolcht nader bancken recht va(n) arschot Nae welker/
voirs(creven) publicacie(n) hij [de selve h(er) ph(ilippu)s] he(m) hadde doe(n) leyde(n) en(de) ond(er) tdecsel/
van dien wille(n) p(ro)cede(re)n (con)cluderende dat de voirs(creven) h(er) ph(ilippu)s/
sculdich soude zij(n) acht(er)volgen(de) d(er) selv(er) publicacie(n) en(de) toesegg(en)/
opte leggen(e) zij(n) scult oft dat hij zij(n) recht tarschot voirts/
vorde(re)n soude moege(n) met beleyde en(de) raste(men)te(n) (et)c(etera) den voirs(creven)/
he(re)n ph(ilippu)s de (contra)rie sustine(re)nde en(de) seggen(de) dat hij op deen/
blive(n) soude Te weten(e) op zij(n) rasteme(n)t oft beleyt oft p(er)sonele(n)/
/ eysch betalinge van hem te wille(n) hebbe(n) te weten(e) gem(er)ct/
dat deen te weten(e) dbeleyt der r(e)aliteyt ende de /
betalinge teysschen(e) va(n) he(re)n phi(lippus) den p(er)sonelen aenginge(n)/
die met malcande(re)n niet staen en mochte(n) op dwelck/
uuyt(er)lijck de bruede(re) de (contra)rie sustine(re)nde e(m)mer dat h(er) ph(ilippu)s/
dan zijn scult ve(r)ifice(re)n soude en(de) de goede execute(re)n by(n)ne(n)/
eene(n) zeke(re)n tijde ten ynde dat hij en ande(r) hue(r) gebreke(n)/
ae(n) tsurplus mochte(n) verhale(n) D(aer) tege(n) h(er) ph(ilippu)s allig(er)de wa(n)t/
d(aer) noch meer p(er)sone(n) ware(n) die hen rechts v(er)mate(n) met beleyde/
en(de) and(er)s totte(n) selve(n) goede(n) en(de) die noch niet gehoirt en ware(n)/
in hue(re)n rechte Soe p(rese)nterde hij die gehoirt zij(n)de op dat/
sij tegen hem doutste bleve dat te doene soe/
hebben de scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers/
gewesen voir een vo(n)nisse dat he(re)n phi(ilippus) va(n) schoe(n)hove(n)/
voirs(creven) en(de) zijnen beleyde de goede he(re)n jans zijns/
brueders volghen sulle(n) tot zijnder schult behoeff op/
behoirlijcke verificacie zijnder schult Voir welke/
scult hij die execute(re)n sal ende ten hoogsten bringe(n)/
tot eenen zekeren geleghenen daghe die/
hij dair toe neme(n) soude sal in scampno/
coram om(n)ibus scabinis augusti xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt