SAL7377, Act: R°78.2 (156 of 947)
Search Act
previous | next
Act R°78.2  
Act
Date: 1483-08-28

Transcription

2020-06-03 by arlette De Paepe
Want joes de beckere p(ro)cur(eur) sgodsh(uis) p(er)ke als geleyt voir/
zijn wettich gebreck nae des(er) stat recht tot allen den goede(n)/
beyde have en(de) erve jans wilen mo(m)mairt wair die gelegen zijn/
hem oft gielise eveloge d(es) stat bode in zijne(n) name met brieven/
van des(er) stat gescr(even) aenden meye(r) va(n) campenhout oft zijnen/
stedehoud(er) te stertbeke alle de selve goede heeft doen leve(re)n/
ende dach van rechte doe(n) beteeken(e) d(er) weduwe(n) desselfs wilen/
jans hue(r) kinde(re) en(de) ande(re) hande aende voirs(creven) goede houden(de) oft/
zij tegen voirscr(even) leveringe yet hadden wille(n) allige(re)n Tot/
welken dage noch op heden als ten v(er)streken(en) dage deselve/
p(er)sone noch procur(eur) va(n) hue(re)n wegen gecompareert en is den/
voirscr(even) geleydden trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat scep(enen)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijck heeft gebleken bij r(e)sc(ri)pte des voirs(creven)/
stedehouders van stertbeke de voirscr(even) leveringe ende dach/
besceydinge geschiet te zijne Wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleyden niet en compareert voe(r) den opstane smeyers/
en(de) der scepen(en) datme(n) den voirs(creven) geleyden vand(en) voirs(creven) geleyd(en)/
goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) scep(enen) br(ieven)/
alsoe v(er)re het noch voir hen come(n) was in sca(m)p(n)[o] aug(usti) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt