SAL7377, Act: R°81.2 (165 of 949)
Search Act
previous | next
Act R°81.2  
Act
Date: 1483-08-30

Transcription

2020-06-11 by arlette De Paepe
Want joh(ann)es heyms procur(eur) jans py(n)nock geleyt zijnde voir zijn/
wettich gebreck tot allen den goeden beyde have en(de) erve he(re)n/
g(er)ts wijlen vanden alboeme der orden(en) van sint jans wair die/
gelege(n) zijn hem oft pauwelse bierman d(er) stat bode in zijne(n)/
name met oepene(n) brieve(n) gescr(even) aen alle office(re) en(de) bezund(er)t aend(en)/
meye(r) vand(er) gheten alle de selve goede heeft doe(n) leve(re)n/
ende dach van rechte doe(n) beteeken(en) den erfgename(n) des selfs/
wijlen h(er) g(er)ts oft zij tegen de voirscr(even) leveringe yet hadde(n)/
willen allige(re)n Tot welke(n) dage op hede(n) dienen(de) de selve/
erfgename(n) noch procur(eur) van hue(re)n wegen gecompareert en es/
den voirscr(even) p(ro)cur(eur) ernstelijck trecht voirts versueken(de) soe/
v(er)re dat scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers gewes(en) hebbe(n)/
voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft gebleken/
bij rappoirt des voirs(creven) boden de voirs(creven) leveringhe ende/
dach besceydinge geschiet te zijne wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleyden niet in quame voe(r) den opstane/
smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den voirscr(even) geleyden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen was in scampno augusti penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt