SAL7377, Act: R°84.3 (172 of 949)
Search Act
previous | next
Act R°84.3  
Act
Date: 1483-09-05

Transcription

2020-06-26 by arlette De Paepe
Allen den ghene(n) dat anthonys uuyte(n) hove geheete(n)/
zedele(re) voir hem selve(n) en(de) als man en(de) momboir machtelden/
edelhers zijns wijfs heeft getransporteert en(de) mids desen/
transporteert stassen roelofs becke(r) alsulke(n) recht actie en(de)/
int(er)est van beleyde als deselve anth(onijs) e(n)nichssins heeft oft/
hebben mochte met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) totte(n) goeden jacops/
wijlen va(n) nuysberge en(de) zij(n) borge(n) ind(en) scepen(en) br(ieven) begrepe(n)/
ende heeft voirt geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) den voirscr(even) stasse zonder/
e(n)nich wed(er)roepe(n) om de voirs(creven) sake(n) met rechte te v(er)volge(n)/
te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liesen componen(di) quitan(ciam) dandi/
ende voirtane g(e)n(er)alijck en(de) spe(ci)alijck (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) absq(ue)/
calculo Voirts heeft geloeft de voirs(creven) anth(onhijs) de(n) voirs(creven) stasse altijt/
ofts behoeft voirde(r) behulp en(de) bijstant te doen(e) en(de) al ten coste/
en(de) laste des voirs(creven) stas(sen) en(de) and(er)s niet cor(am) boxhoe(re)n burg(imagistr)[o]/
opp(endorp) berghe scabinis septembr(is) ii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt