SAL7377, Act: R°9.2 (11 of 948)
Search Act
previous | next
Act R°9.2  
Act
Date: 1483-06-28

Transcription

2019-06-21 by arlette De Paepe
Item want de principale brieve vanden voirscr(even) rinten onder/
de wet liggen(de) ende de voirs(creven) jonch(e)r ph(ilip)s ende zij(n) w(er)di(n)ne/
mids desen geconsenteert hebben soe v(er)re het in hen es/
datme(n) die den selve(n) rase ov(er)geve zoe wa(n)neer h(er) jan uuyte(n)/
lyemi(n)ghen d(aer)inne oick consent gedrage(n) sal hebben Soe es vorw(er)de/
eve(n)v(er)re h(er) jan zijn consent d(aer)inne draecht en(de) dat alsoe/
die brieve in raes hande(n) come(n) dat de selve raes al hadde/
hij gebreck vand(en) geluefte(n) va(n) genoechdoen(e) voirs(creven) hem/
d(aer)mede op de gelovers niet behulpe(n) en sal hij en sal tyerst/
de brieve voirs(creven) gelijck die h(ier)nae gei(n)ve(n)tarieert staen als/
hij die overhebben sal te baten bringen Ende alsoe v(er)re/
h(er) jan voirs(creven) die selve brieve den voirs(creven) rase niet en woude/
laten volgen soe hebben geloeft de voirscr(even) gehuyssche(n)/
den voirs(creven) rase een gelijcke rinte op goede ande(r) loflike/
onderpande te bewijse(n) t(er) plaets(en) dair zij des same(n)tlijck sele(n)/
conne(n) ov(er)comen et t(antu)m cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt