SAL7377, Act: R°95.3-V°95.1 (191 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°95.3-V°95.1  
Act
Date: 1483-09-13

Transcription

2020-07-06 by arlette De Paepe
Item jan van hove zone na(tur)lijck goirts wijlen van hove die/
zoe hij seyde met testame(n)te oeden wijlen vanden hove zijnd(er)/
moeyen ove(er)hadde dactie va(n) al sulken twee mudden cor(en) lijfpen(sie)/
ten live d(er) selven oeden alse jan wijlen van ijssche wonen(de)/
ten cruyce In de prochie van werchte(r) zone wijlen goirts/
als principael jan spoelberchs zone wile(n) jans en(de) jan de/
witte zone wijlen arnts beyde van w(er)chte(r) als borge(n) bekinde(n)/
der voirs(creven) oeden tot hue(re)n live voir scepen(en) va(n) loven(e) en(de) met/
/ scepen(en) brieve(n) van loven(e) vander daet xiiii[c] xlv octobr(is) xiii/
welke lijfpensie jan van ijssche de jonge janssone oick/
geloefde te voldoen(e) voir scepen(en) van loven(e) en(de) met scep(enen)/
brieve(n) van loven(e) a(n)no lxxi maii xxviii ende voe(r) welke/
borchtocht voirscr(even) de voirscr(even) jan van ijssche de vader a(nn)[o]/
lxxi qui(n)ta junii den voirs(creven) janne zijne(n) zone ja(n)ne vand(en)/
putte ende den kinde(re)n jans spoelberchs in handen stelde en(de)/
v(er)obligeerde voir scepen(en) van werchte(r) alle zijne haeflike/
ende erflijck goede voir de lossinge d(er) voirs(creven) twee mudd(en)/
corens lijfpen(sie) en(de) allen verschenen(en) pachte van dien ende/
allen costen en(de) lasten achtervolgen(de) welk(er) obligacien den/
voirs(creven) janne vanden putte eene(n) vanden borgen als vander/
voirscr(even) borchtocht bestadicht zijnde de voirscr(even) goede bij/
scepen(en) va(n) werchte(r) aengewese(n) zij(n) en(de) in handen gestelt om/
zijn scade d(aer)aen te v(er)halen gelijck dit naerde(r) blijct inden/
brieve(n) d(aer)aff zijnde in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijt dat/
jan vanden putte zone des voirs(creven) wile(n) jans en(de) jan lyedens/
en(de) ka(tli)[ne] vand(en) putte zijn wijf suster des voirs(creven) jans/
voir hem en(de) dande(re) medeborge(n) voirs(creven) met he(n) ov(er)come(n) zij(n)/
vanden acht(er)stelle d(er) voirscr(even) lijfpen(sie) van ix jae(re)n v(er)loope(n) ende/
onbetaelt uuytstaen(de) ende dat de selve hem d(aer)aff hebben/
allessins gecontenteert v(er)nuecht en(de) te vrede(n) gestelt Sceld(ende)/
de selve en(de) alle and(er) d(aer)aff en(de) oick vand(en) acten vand(en) testa(men)[te]/
d(aer)mede hem alle de selve acht(er)stelle gemaect en(de) gelate(n)/
zijn allessins quite promitt(entes) null(atenus) alloqui sed war(andizare)/
erga quoscu(mque) cor(am) berge tants septembr(is) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt