SAL7377, Act: R°98.2 (193 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°98.2  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2020-07-07 by arlette De Paepe
Item jan huygenss(one) mesmake(r) heeft geloeft alsoe lange als/
hij leve(n) sal alle lijsbette(n) van bullestrate(n) alle weken zoe/
lange zij oick leve(n) sal te betale(n) te weten(e) des sat(er)daichs/
eene(n) stuv(er) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) berge tants scab(inis) sept(embris) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt