SAL7377, Act: V°100.1 (205 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°100.1  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2020-07-19 by arlette De Paepe
Item ph(ilip)s van schoenhove(n) zone he(re)n ph(ilip)s van schoenhoven/
ridders in p(rese)ncia van scepen(en) van loven(e) h(ier)nae v(er)cleert heeft/
verhaelt hoe hij voirmaels des omtrint drie jair geleden/
zijn bij onderwijse en(de) inductien van zijne(n) voirs(creven) vader en(de)/
oick uuyt vreesen en(de) dreygeme(n)te vanden selve(r) zijne(n) vader/
van gevangen te worden aengegaen es een contract voir scep(enen)/
van loven(e) d(aer)mede hij zijns rechts actien en(de) v(er)sterffenissen/
in toecomen(de) tijden soe hij hem beducht berooft soude moege(n)/
worden ende want hij soe hij clairt alsnu noch gheen xxiiii/
jair out en is en(de) hij alsoe alsdoen bove(n) xxi jair niet/
out en was alse dat contract alsoe passeerde en(de) alsoe/
te jonck was soe hij meynt nae recht sijns rechts afte/
gane Soe protesteerde hij openbairlijck vand(er) nulliteyt/
desselfs contracts en(de) beg(er)de dat voir donthout va(n) scepen(en)/
die dair over ware(n) ge(re)gistreert te worden om hem in toecomen(de)/
tijden te dienen cor(am) opp(endorp) tants septembr(is) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt