SAL7377, Act: V°104.5-R°105.1 (208 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°104.5-R°105.1  
Act
, eerste 6 lijn in lat
Date: 1483-09-18

Transcription

2020-07-31 by arlette De Paepe
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit joh(ann)em vand(en)/
veken(en) ad om(n)ia et sing(u)la bo(na) i(m)mo(bili)[a] et he(re)ditar(ia) joh(ann)is smisman/
infra lova(niu)[m] et ex(tra) sit(a) in mans(ionibus) domibus curtibus t(er)r(is) ar(abilibus)/
p(ra)t(is) pascuis silvis censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis)/
univ(er)s(is) pro c(er)t(is) r(e)cog(nitionibus) et promiss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum)/
lovan(iensium) quar(um) tenor sequit(ur) in hec verba It(em) jan vande(n)/
veken(en) bried(er) in p(rese)ncia heeft bekint vercocht te hebben(e)/
janne smisman zone wijlen bartel(meeus) de so(m)me van hond(er)t/
en(de) viii mudden mouts op alsulken stael oft monstre/
wesen(de) in een saxken staen(de) inden montmoelen onder ja(n)ne/
/ gheerlijx Te leve(re)n alle weken een geheel jair lanck/
due(r)ende vier mudden d(aer)aff van welken vier mudden alle/
weken als de leveringe geschiet sal zij(n) de selve smisman/
sculdich sal zij(n) te betalen(e) den selve(n) vand(en) veken(en) de/
so(m)me van xii r(insche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck dwelck de/
selve p(er)sonen gelove(n) te beyden zijden malcande(re)n te voldoen(e)/
en(de) tacht(er)volgen quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) hoeve(n) tybe nove(m)br(is) xvi/
a(n)no xiiii[c] lxxxii et h(ab)uit que(re)las h(ic) int(erfuerunt) berghe/
nausnydere septembr(is) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt