SAL7377, Act: V°120.2 (231 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°120.2  
Act
Date: 1483-10-02

Transcription

2020-09-30 by arlette De Paepe
Item es de voirs(creven) geedinge gesciet te dier meyni(n)gen dat/
de voirscr(even) drie p(er)sone en(de) alle ande(re) met hem opden voirs(creven)/
xix[te(n)] dach septembr(is) lestled(en) v(er)oblig(er)t sijnde voir scepen(en)/
van loven(e) inde drie came(re)n alh(ier) voir div(er)se so(m)men va(n) erfrinte(n)/
en(de) lijfrinte(n) aut alt(eri) eor(um) tallen tijden alst hem gelieft he(m)/
met v(er)coope(n) en(de) execucien d(er) voirs(creven) goede en(de) and(er)ssins sal/
moege(n) lossen vand(en) selve(en) finan(cien) en(de) obligacien en(de) allen schaden/
costen en(de) lasten die zij oft e(n)nich va(n) hen d(aer)om soude moege(n)/
lijden zij ware(n) van rechte oft ande(r) en(de) met voirde(r) noch/
t(er) ande(re) meyni(n)gen en is de voirs(creven) guedinge gesciet ende/
de lossinge van allen den voirs(creven) rinten zond(er) last d(er) voirs(creven)/
v(er)oblig(er)de p(er)sone(n) gedaen zijnde salmen de voirs(creven) gued(ingen)/
mette(n) (con)d(ici)[en] a(n)nichile(re)n en(de) te nyeute doen eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt