SAL7377, Act: V°126.2 (248 of 951)
Search Act
previous | next
Act V°126.2  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2020-10-27 by arlette De Paepe
Want gheert van thiene(n) geheete(n) hudge als geleyt nae/
deser stat recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van/
scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve henrix wile(n) bruekelma(n)s wair die gelegen zijn hem/
alle deselve goede met andriese va(n) voshem vorste(r) in des(er)/
stat heeft doen leve(re)n en(de) dach van rechte beteekent d(er)/
weduwe(n) desselfs wile(n) henr(ix) en(de) oick in huer(er) gebuerten/
oft zij oft yema(n)t and(er)s tege(n) de voirs(creven) leveringe yet/
hadde willen allige(re)n Tot welken daghe de voirs(creven) weduwe/
noch nyema(n)t anders gecompareert en is den voirs(creven)n gheerde/
trecht ernstelijck voirt v(er)sueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en)/
va(n) loven(e) t(er) mannisse(n) smeyers gewese(n) hebbe(n) voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij rappoirte des voirs(creven)/
voirst(er)s datmen den voirscr(even) geleydden vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
soude inde macht va(n) sijne(n) beleyde en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir scep(enen) come(n) is in sca(m)p(n)[o] oct(obris) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt