SAL7377, Act: V°132.3-R°133.1 (263 of 952)
Search Act
previous | next
Act V°132.3-R°133.1  
Act
Date: 1483-10-11

Transcription

2020-11-04 by arlette De Paepe
Item de voirs(creven) wout(er) heeft geloeft dat hij rase va(n) g[ra]ven/
tot zijnder manissen vanden voirscr(even) goeden des voirscr(even)/
wijlen henrix vand(en) borchove(n) loflijck bewijse(n) sal/
alsulke xv r(inssche) g(ulden) erflijck alse he(m) joffr(ouwe) jeha(n)ne wile(n)/
vand(en) borchove(n) dochter des voirscr(even) wijlen henr(icx) en(de) de/
selve hue(r) vader hem gelate(n) hebben en(de) gemaect in/
/ hue(re)n testame(n)te ende uuyt(er)ste wille alsoe dat de/
selve raes d(aer)aff wel besorcht en(de) versekert sal zij(n) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt